dau ghi 32 kenh ip hisharp

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH HS-HK3382

ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH HS-HK3382