Alean Pulse Electric Fence System (8)

Hệ thống báo trộm LIBERTY BELL: Là các loại thiết bị chống trộm có bộ trung tâm xử lý, kết nối được với nhiều thiết bị phụ kiện khác để bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà của Quý khách hàng. Các trung tâm chống trộm này có rất nhiều chức năng phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng.

Hệ thống báo trộm LIBERTY BELL: Là các loại thiết bị chống trộm có bộ trung tâm xử lý, kết nối được với nhiều thiết bị phụ kiện khác để bảo vệ toàn diện cho ngôi nhà của Quý khách hàng. Các trung tâm chống trộm này có rất nhiều chức năng phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng.