CÁP ĐỒNG TRẦN, DÂY CÁP ĐỒNG TRẦN 38 MM2, 50 MM2, 70 MM2