Miếng chêm Shim 0.1mm, 0.02mm, 0.03mm, 0.04mm, 0.05mm…

Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.002 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.003 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.004 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.005 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.006 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.007 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.008 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.009 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.01 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.015 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.02 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.025 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.03 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.05 Mô tả: Product Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.002 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.003 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.004 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.005 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.006 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.007 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.008 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.009 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.01 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.015 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.02 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.025 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.03 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.05 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.06 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.07 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.08 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.1 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.2 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm

Danh mục:

Mô tả

Miếng chêm Shim 0.1mm, 0.02mm, 0.03mm, 0.04mm, 0.05mm…

Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.002 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.003 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.004 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.005 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.006 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.007 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.008 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.009 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.01 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.015 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.02 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.025 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.03 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.05 Mô tả: Product Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.002 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.003 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.004 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.005 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.006 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.007 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.008 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.009 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.01 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.015 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.02 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.025 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.03 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.05 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.06 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.07 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.08 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.1 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.2 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Miếng chêm Shim 0.1mm, 0.02mm, 0.03mm, 0.04mm, 0.05mm…”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *