Tấm Shim 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.08mm…

Tấm Shim 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.08mm…

Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.002 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.003 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.004 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.005 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.006 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.007 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.008 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.009 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.01 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.015 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.02 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.025 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.03 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.05 Mô tả: Product Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.002 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.003 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.004 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.005 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.006 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.007 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.008 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.009 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.01 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.015 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.02 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.025 Xuất Xứ: USA Hãng sản xuất: Size 15.2cmX127cm Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.03 Shim 302/304SS Size

Danh mục:

Mô tả

Tấm Shim 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.08mm…

Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.002 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.003 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.004 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.005 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.006 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.007 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.008 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.009 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.01 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.015 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.02 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.025 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.03 Shim 302/304SS Size 30.5cmX254cm 0.05 Mô tả: Product Specification Thickness (mm) Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.002 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.003 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.004 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.005 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.006 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.007 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.008 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.009 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.01 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.015 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.02 Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.025 Xuất Xứ: USA Hãng sản xuất: Size 15.2cmX127cm Shim 302/304SS Size 15.2cmX127cm 0.03 Shim 302/304SS Size

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tấm Shim 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.08mm…”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *