BEAM BAO DONG 3 TIA

Đầu photo beam 3 tia - Hiển thị mức tín hiệu bằng đèn Led. - Khoảng cách phát hiện: 200 mét Outdoor; 600 mét Indoor. - Nguồn cấp: 10.5 – 24VDC. - Dòng tiêu thụ: 90mA Max. - Tốc độ đáp ứng: 50 - 700ms. - Góc điều chỉnh: ±90° (Horizontal), ±10° (Vertical). - Ngõ ra báo động: NO/NC AC/DC30V 0.5A Max. - Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ +55°C, độ ẩm: 95%. - Vỏ nhựa ABS. - Kết nối với các tủ báo động: HEY, , NETWORX, PARADOX...

Đầu photo beam 3 tia

– Hiển thị mức tín hiệu bằng đèn Led.

– Khoảng cách phát hiện: 200 mét Outdoor; 600 mét Indoor.

– Nguồn cấp: 10.5 – 24VDC.

– Dòng tiêu thụ: 90mA Max.

– Tốc độ đáp ứng: 50 – 700ms.

– Góc điều chỉnh: ±90° (Horizontal), ±10° (Vertical).

– Ngõ ra báo động: NO/NC AC/DC30V 0.5A Max.

– Nhiệt độ hoạt động: -25°C ~ +55°C, độ ẩm: 95%.

– Vỏ nhựa ABS.

– Kết nối với các tủ báo động: HEY, , NETWORX, PARADOX…