Đầu ghi hình IP 16 Kênh, up to 12 Megapixel sản xuất tại Đài loan hiệu Hisharp HS-NK6321

Đầu ghi hình IP 16 Kênh, up to 12 Megapixel sản xuất tại Đài loan hiệu Hisharp HS-NK6321

Đầu ghi hình IP 16 Kênh, up to 12 Megapixel sản xuất tại Đài loan hiệu Hisharp HS-NK6321