CMS QUẢN LÝ ĐẦU GHI PORT 34567

  • Phần mềm quản lý tập trung  CMVV3 (ĐẦU GHI PORT 34567)
  • Phần mềm giám sát, quản lý và ghi hình cho camera IP, đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP, đầu ghi HD-SDI, bao gồm 100 cửa sổ. Hổ trợ mô hình Server/Client cho các dự án lớn. Cho phép người dùng từ xa dùng phần mềm client hoặc trình duyệt web kết nối trực tiếp vào server để giám sát hệ thống camera và xem phát lại.